Aktuálně: 

 

Střěda 23.9. a Sobota 26.9.  celý den vstup 99,- Kč z důvodu uzavřené společnosti budeme zavirat dříve v 16:00  

Rezervujet si také oslavu jen pro vlastní skupinu :-)

-

OTEVŘENO DENNĚ

 10:00 - 19:00

 

Tel.: 725 406 834 

rezervace na víkendy a prázdniny prosíme den předem - máte pak jistotu místa k sezení a pohodlí

 

V nabídce k zahnání hladu  - tousty a wrapy, pizza, 

Dorty a zákusky z cukrárny Sněžné 

medové perníčky, cockies, zmrzlina  a spousta zábavy,  HOPík :-)  

Co u nás najdete 

PRO DĚTI

 175m2 herních prvků 

bezpečné - čisté - zábavné 

certifikovane dle ČSN EN 1176-1 

 

 

PRO DOPROVOD

relax a zabava s dětmi  

příjemné posezení 

pestrá nabídka 

wi-fi 

cENÍK

Vstup na atrakce platí pouze děti 1-15 let

dospělí u nás neplatí, dovádět samozřejmě mohou ... 

 • Odpoledne
  • 11:50 - 17:30
  • v tomto čase je vstup plný, jednorázový  na neomezenou dobu
   za  139 Kč  
 • ​​​​​​​
  •  MENU 
  • MENU 1+1 = 185 Kč
  • (1x vstup + káva + voda + limonáda)
  • MENU 2+1 = 340 Kč
  • (2x vstup + káva + voda + 2x limonáda)
 • Rozjezd
  •  10:00 - 11:50
  • v tomto čase můžete zakoupit jednorázový vstup na časově neomezenou dobu za  99 Kč
 • ​​​​​​​
  • MENU ROZJEZD 
  • MENU 1+1 = 159 Kč
  • (1x vstup + káva + voda + limonáda)
  • MENU 2+1 = 260 Kč
  • (2x vstup + káva + voda + 2x limonáda)
 • Dojezd
  • od 17:30 
  • od této hodiny můžete zakoupit             vstup do uzavření   (1,5 hod)
       za 99 Kč
 • ​​​​​​​
  • MENU DOJEZD
  • MENU 1+1 = 159 Kč
  • (1x vstup + káva + voda + limonáda)
  • MENU 2+1 = 260 Kč
  • (2x vstup + káva + voda + 2x limonáda) 

PRAVIDLA HRY

Provozní řád

HOPÍK Herna s Kavárnou 
Náměstí republiky 147, Žďár nad Sázavou 

Vstupenky

Zakoupením vstupenky a vstoupením do prostoru herny (labyrintu nebo dětského koutku) návštěvník souhlasí s provozním řádem Herny s Kavárnou HOPík  a bere na vědomí pravidla, která jsou v provozním řádu obsažena. Do prostoru herny smí vstoupit dítě 1-15 let pouze s platnou vstupenkou, kterou je pásek na zápěstí. Vstupenka je jednorázová na časově neomezenou dobu, odchodem z herny její platnost zaniká. Doprovod starší 18ti let vstupné neplatí.

Vstup nezletilých

Vstup nezletilého dítěte je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

Přezůvky 

Vstup do herny (herního labyrintu a dětského koutku) je z hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách! Nejsou akceptovány žádné typy přezůvek. Doporučujeme obléct děti do vhodného sportovního oblečení bez šňůrek či tkaniček a zipů.

Dohled nad dětmi 

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je poviností výhradně jejich doprovodu. Personál provozovatele nepřebírá za děti zodpovědnost.

Vstup nezletilých 

Doprovod je povinen zajistit, aby herní a sportovní vybavení bylo používáno s ohledem na určený doporučený věk a dovednosti dítěte.
Doprovod nese plnou zodpovědnost za své dítě a při použití veškerého zařízení v herně HOPík ručí za škody způsobené jím či dítětem. Jedná se o škody způsobené nedbalostí, úmyslné škody nebo škody způsobené jiným návštěvníkům.

Bezpečnost

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Pozor na sponky, přívěšky, brýle, kovové zipy apod.


Způsobení škod 

Doprovod nese plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené jím či dítětem nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Jídlo a nápoje 

Naše kavárna nabízí široký výběr občerstvení: nápoje, sladkosti  a drobné občerstvení. Není tedy dovoleno vnášet vlastní občerstvení. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do prostoru atrakcí ohraničeného oranžovým schodem/vstupem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše. Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží kavárna a všechny prostory s jídelními stoly.

Dětský kočárek 

Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zakázáno do herního labyrintu a dětského koutku vjíždět s kočárkem, v prostorách kavárny je možně kočárek na vyhrazených místech parkovat. 

Zařízení herny 

Zařízení herny smí být používáno pouze v souladu s jeho určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu. Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány.

Použití atrakcí 

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny uvedené u jednotlivých atrakcí, ať již pokyny trvale umístěné u vstupu na atrakce, či slovní pokyny personálu. Jedná se mimo jiné o tato pravidla:

• Trampolína může být využívána pouze jednou osobou.

• Salta na trampolíně jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!

• Šplhání po vnějších sítích trampolín, labyrintu a dětského koutku je zakázáno.

• Na skluzavce je povoleno jezdit pouze vsedě s rukama na prsou nebo podél těla.

• Pohybovat se v prostoru dojezdu skluzavky je zakázáno.

• Vstup do koutku pro nejmenší děti je povolen dětem do 12 let.

• Využití všech atrakcí je v ceně vstupného 

Prosíme návštěvníky, aby personálu provozovatele neprodleně ohlásili veškeré závady na zařízení či porušování tohoto provozního řádu.

Nouzové východy 

Je označen signálním osvětlením.

Omezený počet návštěvníků 

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.

Omezení během provozu 

Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

Protipožární ochrana 

Prostor  je vybavena protipožárním výstražným systémem, hasícím přístrojem a hydrantem. Únikový východ je označen pomocí světelné signalizace.  

Uskladnění věcí 

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z věšáků, botníků, stolů. 

Ztráta věcí 

Nalezené věci budou uloženy jeden měsíc u obsluhy, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Provozovatel si v zájmu návštěvníků vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva herny vzbuzuje pochybnosti. Jedná se o osoby vykazující známky opilosti, trpící nakažlivou nemocí, nevolností nebo jsou v tzv. karanténě.

Vstup zvířat 

Vstup zvířat je z hygienických důvodů zakázán.

Nevhodné chování

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu herny nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z herny a prostoru kavárny. Vstupné se v těchto případech nevrací.


Data map
Data map ©2020
Data mapData map ©2020
Data map ©2020
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

HOPÍK - herna s kavárnou

Žďár nad Sázavou
Náměstí republiky 147

Telefon Herna: +420 725 406 834

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vytvořte si  web zdarma